De leerplicht, ziekte en verlof van school:

In deze brief vindt u informatie over de leerplicht. Is uw kind ziek? Meld dit dan tussen 08.00 en 08.30 uur via Ouderportaal.  De ziekmelding komt dan direct bij de groepsleerkracht terecht. 

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind? Dan vult u één van de onderstaande formulieren in en lever ze in bij de directie van school.
- Aanvraagformulier voor vakantieverlof buiten schoolvakantie
- Aanvraagformulier voor verlof bij gewichtige omstandigheden